2016

Ekocentrum v záhrade

Číslo projektu: ZO 16 26


 

Žiadateľ: Envirosvet

Obec: Bratislava IV

Názov projektu: Ekocentrum v záhrade

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie fungujúceho Ekocentra v areáli záhrady v miestnej časti Karlova Ves, zriadenie outdoorovej klubovne, založenie zeleninových a bylinkových záhonov, kompostoviska a chovných objektov pre malé hospodárske zvieratá.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.