História

Ekocentrum v záhrade

Charakteristika projektu:

Vybudovanie fungujúceho Ekocentra v areáli záhrady v miestnej časti Karlova Ves, zriadenie outdoorovej klubovne, založenie zeleninových a bylinkových záhonov, kompostoviska a chovných objektov pre malé hospodárske zvieratá.

Číslo projektu: ZO 16 26

Žiadateľ: Envirosvet

Obec: Bratislava IV

Názov projektu: Ekocentrum v záhrade

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.