2016

Aquapónia Chotín

Číslo projektu: ZO 16 10


 

Žiadateľ: Obec Chotín

Obec: Chotín

Názov projektu: Aquapónia Chotín

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Aquapónia predstavuje integrovaný systém produkcie potravín, ktorý spája chov rýb a pestovanie rastlín bez pôdy s uzavretým obehom vody. Celý systém nádrží bude súčasťou areálu základnej školy, primárne má slúžiť na vzdelávanie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.