História

Aquapónia Chotín

Charakteristika projektu:

Aquapónia predstavuje integrovaný systém produkcie potravín, ktorý spája chov rýb a pestovanie rastlín bez pôdy s uzavretým obehom vody. Celý systém nádrží bude súčasťou areálu základnej školy, primárne má slúžiť na vzdelávanie.

Číslo projektu: ZO 16 10

Žiadateľ: Obec Chotín

Obec: Chotín

Názov projektu: Aquapónia Chotín

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.