História

Zelený verejný priestor s detským ihriskom

Charakteristika projektu:

Vytvorenie bezpečného a hygienicky vyhovujúceho priestoru pre oddych a šport, priestor je primárne určený deťom, vysadba.

Číslo projektu: ZO15-12

Žiadateľ: Obecný úrad Štefanov nad Oravou

Obec: Štefanov nad Oravou

Názov projektu: Zelený verejný priestor s detským ihriskom

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.