História

Zelená mestská oáza

Charakteristika projektu:

Vytvorenie atraktívnej zelenej oázy v lokalite pri moste na Okružnej ulici – projekt inšpirovaný permakultúrnym princípom.

Číslo projektu: ZO 15-74

Žiadateľ: Urbanika N. O.

Obec: Prešov

Názov projektu: Zelená mestská oáza

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.