2015

Zelená mestská oáza

Číslo projektu: ZO 15-74


 

Žiadateľ: Urbanika N. O.

Obec: Prešov

Názov projektu: Zelená mestská oáza

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie atraktívnej zelenej oázy v lokalite pri moste na Okružnej ulici – projekt inšpirovaný permakultúrnym princípom.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.