História

Zelená knižnica

Charakteristika projektu:

Vytvorenie školskej komunitnej záhrady pre potreby vyučovania a oddychu, objekt má slúžiť aj verejnosti.

Číslo projektu: ZO 15-40

Žiadateľ: Spojenáškola Lipany

Obec: Lipany

Názov projektu: Zelená knižnica

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.