2015

Zelená knižnica

Číslo projektu: ZO 15-40


 

Žiadateľ: Spojenáškola Lipany

Obec: Lipany

Názov projektu: Zelená knižnica

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie školskej komunitnej záhrady pre potreby vyučovania a oddychu, objekt má slúžiť aj verejnosti.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.