História

Zbojníckym chodníkom

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a uchovanie dôležitého prvku ľudovej architektúry v podobe tradičnej pastierskej koliby, pútavé miesto pre turistov.

Číslo projektu: ZO 15-13

Žiadateľ: Mesto Hriňová

Obec: Hriňová

Názov projektu: Zbojníckym chodníkom

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.