2015

Zatraktívnenie lokality Klokočovské skálie

Číslo projektu: ZO 15-48


 

Žiadateľ: Organizácia cestovného ruchu Kysuce

Obec: Čadca

Názov projektu: Zatraktívnenie lokality Klokočovské skálie

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Úprava vstupnej časti aj samotného areálu, osadenie mobiliáru, informačných tabúľ, zmapovanie a navrátenie jednotlivých skalných gúľ.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.