História

Zatraktívnenie lokality Klokočovské skálie

Charakteristika projektu:

Úprava vstupnej časti aj samotného areálu, osadenie mobiliáru, informačných tabúľ, zmapovanie a navrátenie jednotlivých skalných gúľ.

Číslo projektu: ZO 15-48

Žiadateľ: Organizácia cestovného ruchu Kysuce

Obec: Čadca

Názov projektu: Zatraktívnenie lokality Klokočovské skálie

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.