2015

Záhradou do školy

Číslo projektu: ZO 15-62


 

Žiadateľ: Katolícka spojená škola

Obec: Rajec

Názov projektu: Záhradou do školy

Výška grantu: 4 000 €

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia existujúcej a výsadba novej zelene v areáli školy, ktorý je priechodný a tým ho využíva aj široká verejnosť.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.