História

Záhradou do školy

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia existujúcej a výsadba novej zelene v areáli školy, ktorý je priechodný a tým ho využíva aj široká verejnosť.

Číslo projektu: ZO 15-62

Žiadateľ: Katolícka spojená škola

Obec: Rajec

Názov projektu: Záhradou do školy

Výška grantu: 4 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.