História

Prírodná školská záhrada NEZÁBUDKA

Charakteristika projektu:

Iniciatívny projekt rodičov a učiteľov základnej školy založený na permakultúrnych princípoch.

Číslo projektu: ZO 15-29

Žiadateľ: ZŠ a MŠ Kapušany

Obec: Kapušany pri Prešove

Názov projektu: Prírodná školská záhrada NEZÁBUDKA

Výška grantu: 3 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.