2015

Podpora informačnej siete a služieb pre turistov na cyklotrasách Bajkom k tajchom

Číslo projektu: ZO 15-27


 

Žiadateľ: OZ Bajkom k tajchom

Obec: Hodruša Hámre

Názov projektu: Podpora informačnej siete a služieb pre turistov na cyklotrasách Bajkom k tajchom

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie a vyznačenie kvalitných cyklotrás a turistických zariadení v regióne Štiavnických vrchov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.