História

Podpora informačnej siete a služieb pre turistov na cyklotrasách Bajkom k tajchom

Charakteristika projektu:

Vybudovanie a vyznačenie kvalitných cyklotrás a turistických zariadení v regióne Štiavnických vrchov.

Číslo projektu: ZO 15-27

Žiadateľ: OZ Bajkom k tajchom

Obec: Hodruša Hámre

Názov projektu: Podpora informačnej siete a služieb pre turistov na cyklotrasách Bajkom k tajchom

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.