História

Po starej grófskej ceste v Uliči

Charakteristika projektu:

Vytvorenie náučného chodníka na mieste starej historickej ceste, obnova aleje, osadenie turistických zariadení.

Číslo projektu: ZO 15-41

Žiadateľ: OZ Čemerica Stakčín

Obec: Stakčín

Názov projektu: Po starej grófskej ceste v Uliči

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.