2015

Pešia lávka cez potok Biela voda – spájajúca susedné obce Zálesie s Ivankou pri Dunaji

Číslo projektu: ZO 15-28


 

Žiadateľ: OZ Naše Zálesíčko

Obec: Zálesie

Názov projektu: Pešia lávka cez potok Biela voda - spájajúca susedné obce Zálesie s Ivankou pri Dunaji

Výška grantu: 3 700 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie mostíka ponad Bielu vodu, vytvorenie alternatívneho pešieho a cyklistického prepojenia medzi obcami.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.