História

Pešia lávka cez potok Biela voda – spájajúca susedné obce Zálesie s Ivankou pri Dunaji

Charakteristika projektu:

Vybudovanie mostíka ponad Bielu vodu, vytvorenie alternatívneho pešieho a cyklistického prepojenia medzi obcami.

Číslo projektu: ZO 15-28

Žiadateľ: OZ Naše Zálesíčko

Obec: Zálesie

Názov projektu: Pešia lávka cez potok Biela voda - spájajúca susedné obce Zálesie s Ivankou pri Dunaji

Výška grantu: 3 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.