História

Pec nám spadla – rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a prevádzkovanie tradičnej sušiarne ovocia, uchovanie tradičného spôsobu spracovania ovocia.

Číslo projektu: ZO 15-31

Žiadateľ: OZ Pre prírodu

Obec: Trenčín

Názov projektu: Pec nám spadla - rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia

Výška grantu: 2 400 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.