2015

Pec nám spadla – rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia

Číslo projektu: ZO 15-31


 

Žiadateľ: OZ Pre prírodu

Obec: Trenčín

Názov projektu: Pec nám spadla - rekonštrukcia tradičnej bielokarpatskej sušiarne ovocia

Výška grantu: 2 400 €

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia a prevádzkovanie tradičnej sušiarne ovocia, uchovanie tradičného spôsobu spracovania ovocia.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.