História

Ovocný sad s lavičkami

Charakteristika projektu:

Vybudovanie produkčného ovocného sadu aj oddychovou zónou v areáli základnej školy.

Číslo projektu: ZO 15-75

Žiadateľ: ZŠ s MŠ Martina Hamuljaka

Obec: Oravská Jasenica

Názov projektu: Ovocný sad s lavičkami

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.