História

Ovocná štafeta

Charakteristika projektu:

Obnova a rozšírenie ovocného sadu v centre Rajca, veľké zapojenie miestnej komunity.

Číslo projektu: ZO 15-16

Žiadateľ: Tilia O. Z.

Obec: Rajec

Názov projektu: Ovocná štafeta

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.