2015

Oddychová zóna obce Dobrohošť

Číslo projektu: ZO 15-07


 

Žiadateľ: Obec Dobrohošť

Obec: Dobrohošť

Názov projektu: Oddychová zóna obce Dobrohošť

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie estetickej a oddychovej zóny v centre podunajskej obce, výsadba zelene, osadenie mobiliáru.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.