História

Oddychová zóna obce Dobrohošť

Charakteristika projektu:

Vybudovanie estetickej a oddychovej zóny v centre podunajskej obce, výsadba zelene, osadenie mobiliáru.

Číslo projektu: ZO 15-07

Žiadateľ: Obec Dobrohošť

Obec: Dobrohošť

Názov projektu: Oddychová zóna obce Dobrohošť

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.