História

Kamenný mlyn v Krivanoch

Charakteristika projektu:

Znovuoživenie priestranstva kamenného mlyna pri vstupe do obce, výsadba zelene, osadenie mobiliáru.

Číslo projektu: ZO 15-02

Žiadateľ: Obec Krivany

Obec: Krivany

Názov projektu: Kamenný mlyn v Krivanoch

Výška grantu: 3 700 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.