História

Detská oáza pri základnej škole

Charakteristika projektu:

Úprava priestoru v centre obce a vybudovanie bezpečného detského ihriska, výsadba zelene.

Číslo projektu: ZO 15-88

Žiadateľ: ZŠ G. Szabó s VJM

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Detská oáza pri základnej škole

Výška grantu: 4 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.