2015

Detská oáza pri základnej škole

Číslo projektu: ZO 15-88


 

Žiadateľ: ZŠ G. Szabó s VJM

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Detská oáza pri základnej škole

Výška grantu: 4 300 €

Charakteristika projektu:

Úprava priestoru v centre obce a vybudovanie bezpečného detského ihriska, výsadba zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.