2015

Dedinská sauna

Číslo projektu: ZO 15-08


 

Žiadateľ: Slovenský skauting, 21. zbor Korčín

Obec: Zvolenská Slatina

Názov projektu: Dedinská sauna

Výška grantu: 2 000 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie dedinskej verejnej sauny v objekte skautského dvora, projekt inšpitovaný víťazným projektom spred dvoch rokov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.