História

Dedinská sauna

Charakteristika projektu:

Vybudovanie dedinskej verejnej sauny v objekte skautského dvora, projekt inšpitovaný víťazným projektom spred dvoch rokov.

Číslo projektu: ZO 15-08

Žiadateľ: Slovenský skauting, 21. zbor Korčín

Obec: Zvolenská Slatina

Názov projektu: Dedinská sauna

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.