História

Cyklotrasy – rozvoj turistického informačného systému

Charakteristika projektu:

Vytýčenie a značenie cyklotrás v regióne Žitného ostrova.

Číslo projektu: ZO 15-09

Žiadateľ: Kukkonia

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Cyklotrasy - rozvoj turistického informačného systému

Výška grantu: 4 300 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.