História

Chodník zdravia a poznania

Charakteristika projektu:

Vybudovanie pekného miesta v okrajovej časti sídliska Košúty na sútoku Sklabinského a Borovského potoka.

Číslo projektu: ZO 15-79

Žiadateľ: Mesto Martin

Obec: Martin

Názov projektu: Chodník zdravia a poznania

Výška grantu: 2 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.