História

Zelené jazierko – Košúty

Charakteristika projektu:

Revitalizácia pomaly zanikajúceho jazierka v blízkosti najväčšieho sídliska v meste, obnovenie vodného režimu.

Číslo projektu: ZO 14-32

Žiadateľ: Mesto Martin

Obec: Martin

Názov projektu: Zelené jazierko“- revitalizácia štrkoviska a vytvorenie oddychovej zóny

Výška grantu: 4 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.