2014

Zelené jazierko – Košúty

Číslo projektu: ZO 14-32


 

Žiadateľ: Mesto Martin

Obec: Martin

Názov projektu: Zelené jazierko“- revitalizácia štrkoviska a vytvorenie oddychovej zóny

Výška grantu: 4 000 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia pomaly zanikajúceho jazierka v blízkosti najväčšieho sídliska v meste, obnovenie vodného režimu.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.