2014

Záleský maják Zálesie

Číslo projektu: ZO 14-37


 

Žiadateľ: Záleský maják Zálesie

Obec: Zálesie

Názov projektu: Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou a školou na vode

Výška grantu: 3 800 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie atraktívneho rekreačného priestoru  na konečnej zastávke autobusu na brehu Malého Dunaja.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.