História

Záleský maják Zálesie

Charakteristika projektu:

Vybudovanie atraktívneho rekreačného priestoru  na konečnej zastávke autobusu na brehu Malého Dunaja.

Číslo projektu: ZO 14-37

Žiadateľ: Záleský maják Zálesie

Obec: Zálesie

Názov projektu: Záleský maják na Malom Dunaji s vyhliadkou a školou na vode

Výška grantu: 3 800 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.