2014

Tibavský hrad

Číslo projektu: ZO 14-40


 

Žiadateľ: Regionálna rozvojová agentúra Šírava

Obec: Pozdišovce

Názov projektu: Kamenný strážca na východe - Tibavský hrad

Výška grantu: 1 500 €

Charakteristika projektu:

Úprava okolia malého hradu pri obci Podhoroď.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.