2014

Rozhľadňa Hniezdo Malinovo

Číslo projektu: ZO 14-19


 

Žiadateľ: OZ PRO EBERHARD Malinovo

Obec: Malinovo

Názov projektu: Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Výstavba rozhľadne – pozorovateľne vodných vtákov na brehu Malého Dunaja a sprístupnenie miestnej mokrade mostíkom pre potreby školských exkurzií.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.