História

Rozhľadňa Hniezdo Malinovo

Charakteristika projektu:

Výstavba rozhľadne – pozorovateľne vodných vtákov na brehu Malého Dunaja a sprístupnenie miestnej mokrade mostíkom pre potreby školských exkurzií.

Číslo projektu: ZO 14-19

Žiadateľ: OZ PRO EBERHARD Malinovo

Obec: Malinovo

Názov projektu: Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.