História

Revitalizácia pred obecným úradom

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene a osadenie mobiliáru v areáli pri obecnom úrade.

Číslo projektu: ZO 14-56

Žiadateľ: Obec Zemianska Olča

Obec: Zemianska Olča

Názov projektu: Revitalizácia zelenej plochy pred obecným úradom v obci Zemianska Olča

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.