2014

Revitalizácia pred obecným úradom

Číslo projektu: ZO 14-56


 

Žiadateľ: Obec Zemianska Olča

Obec: Zemianska Olča

Názov projektu: Revitalizácia zelenej plochy pred obecným úradom v obci Zemianska Olča

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Výsadba zelene a osadenie mobiliáru v areáli pri obecnom úrade.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.