2014

Rákociho aleja

Číslo projektu: ZO 14-29


 

Žiadateľ: ŠOK, OZ

Obec: Zborov

Názov projektu: Obnovenie Rákociho Aleje - 100 líp v Zborove – 1. fáza

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Záchrana, rozmnoženie a opätovná výsadba pôvodného kríženca – Rákóciho lipy a obnova pôvodnej aleje.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.