História

Rákociho aleja

Charakteristika projektu:

Záchrana, rozmnoženie a opätovná výsadba pôvodného kríženca – Rákóciho lipy a obnova pôvodnej aleje.

Číslo projektu: ZO 14-29

Žiadateľ: ŠOK, OZ

Obec: Zborov

Názov projektu: Obnovenie Rákociho Aleje - 100 líp v Zborove – 1. fáza

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.