História

Park Kráľa Źigmunda

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín a doplnenie informačného systému v miestnom parku, prepojenie náučných chodníkov.

Číslo projektu: ZO 14-36

Žiadateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Revitalizácia parku kráľa Zsigmunda

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.