2014

Park Kráľa Źigmunda

Číslo projektu: ZO 14-36


 

Žiadateľ: Mestský úrad Dunajská Streda

Obec: Dunajská Streda

Názov projektu: Revitalizácia parku kráľa Zsigmunda

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín a doplnenie informačného systému v miestnom parku, prepojenie náučných chodníkov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.