História

Ovocný sad pod Ľubovnianskym hradom

Charakteristika projektu:

Obnova ovocného sadu pri hradnom areáli výsadbou pôvodných ovocných drevín a ošetrenie pôvodných drevín.

Číslo projektu: ZO 14-21

Žiadateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Obec: Stará Ľubovňa

Názov projektu: Zelená oáza oddychu pod pôvodnými ovocnými hradnými stromami

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.