2014

Ovocný sad pod Ľubovnianskym hradom

Číslo projektu: ZO 14-21


 

Žiadateľ: Mesto Stará Ľubovňa

Obec: Stará Ľubovňa

Názov projektu: Zelená oáza oddychu pod pôvodnými ovocnými hradnými stromami

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Obnova ovocného sadu pri hradnom areáli výsadbou pôvodných ovocných drevín a ošetrenie pôvodných drevín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.