História

Oddychová zóna Čierna Voda

Charakteristika projektu:

Osadenie drobnej rekreačnej a turistickej architektúry a výsadba zelene.

Číslo projektu: ZO 14-59

Žiadateľ: OZ K VECI

Obec: Bernolákova

Názov projektu: Oddychová zóna pri potoku Čierna Voda v Bernolákove

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.