2014

Oddychová zóna Čierna Voda

Číslo projektu: ZO 14-59


 

Žiadateľ: OZ K VECI

Obec: Bernolákova

Názov projektu: Oddychová zóna pri potoku Čierna Voda v Bernolákove

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Osadenie drobnej rekreačnej a turistickej architektúry a výsadba zelene.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.