História

Obnova starej gaštanovej aleje

Charakteristika projektu:

Revitalizácia pôvodnej gaštanovej aleje v centre obce, vysadenie chýbajúcich gaštanov.

Číslo projektu: ZO 14-55

Žiadateľ: Obec Teplý Vrch

Obec: Teplý Vrch

Názov projektu: Obnova starej gaštanovej aleje

Výška grantu: 1 200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.