2014

Obnova starej gaštanovej aleje

Číslo projektu: ZO 14-55


 

Žiadateľ: Obec Teplý Vrch

Obec: Teplý Vrch

Názov projektu: Obnova starej gaštanovej aleje

Výška grantu: 1 200 €

Charakteristika projektu:

Revitalizácia pôvodnej gaštanovej aleje v centre obce, vysadenie chýbajúcich gaštanov.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.