História

Oáza pokoja na Veľkolélskom ostrove

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín a osadenie drevených plastík do priestoru rekreačného areálu.

Číslo projektu: ZO 14-11

Žiadateľ: OZ Zlatý Hucul

Obec: Zlatná na Ostrove

Názov projektu: Oáza pokoja na Veľkolélskom ostrove

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.