História

Náučný chodník Šumiac – Kráľova Hoľa

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného chodníka, okruh  z obce Šumiac popod Kráľovu Hoľu, informačné tabule a turistická infraštruktúra.

Číslo projektu: ZO 14-45

Žiadateľ: OZ Šumiac

Obec: Šumiac

Názov projektu: Náučný chodník Šumiac - Kráľova Hoľa

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.