História

Náučný chodník Hronská Breznica

Charakteristika projektu:

Vybudovanie náučného turistického chodníka, tabule a posedenia.

Číslo projektu: ZO 14-12

Žiadateľ: OZ Demian

Obec: Hronská Breznica

Názov projektu: Spoznaj a chráň v Štiavnických vrchoch

Výška grantu: 1 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.