2014

KOZA za riEKOu

Číslo projektu: ZO 14-47


 

Žiadateľ: OZ Campanula

Obec: Radava

Názov projektu: KOZA za riEKOu

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Vytvorenie záhradkárskeho areálu a jedlého lesa v komunitnej záhrade na princípoch permakultúry.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.