História

Komunitná záhradka v Sásovej

Charakteristika projektu:

Vybudovanie komunitnej záhradky v areáli základnej školy na najväčšom sídlisku v BB, vyvýšené záhony, ovocné dreviny, parenisko.

Číslo projektu: ZO 14-13

Žiadateľ: Po schodoch OZ

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Komunitná záhradka v Sásovej

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.