2014

Komunitná záhradka v Sásovej

Číslo projektu: ZO 14-13


 

Žiadateľ: Po schodoch OZ

Obec: Banská Bystrica

Názov projektu: Komunitná záhradka v Sásovej

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Vybudovanie komunitnej záhradky v areáli základnej školy na najväčšom sídlisku v BB, vyvýšené záhony, ovocné dreviny, parenisko.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.