História

Dokončenie vinárskeho dvora sv. Urbana

Charakteristika projektu:

Výstavba oddychového a edukačného areálu propagujúceho vinársku tradíciu v obci.

Číslo projektu: ZO 14-49

Žiadateľ: Ďarmoty - OZ

Obec: Golianovo

Názov projektu: Dokončenie vinárskeho dvora sv. Urbana - Golianovo

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.