2014

Bioenergetická záhrada

Číslo projektu: ZO 14-16


 

Žiadateľ: OZ klub SPOPŠ Bernolákovo

Obec: Bernolákovo

Názov projektu: Bioenergetická záhrada

Výška grantu: 1 000 €

Charakteristika projektu:

Výsadba bioenergetických drevín  v školskom areáli  ako praktického doplnku ku vzdelávaniu v študijnom odbore bioenergetika.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.