História

Bioenergetická záhrada

Charakteristika projektu:

Výsadba bioenergetických drevín  v školskom areáli  ako praktického doplnku ku vzdelávaniu v študijnom odbore bioenergetika.

Číslo projektu: ZO 14-16

Žiadateľ: OZ klub SPOPŠ Bernolákovo

Obec: Bernolákovo

Názov projektu: Bioenergetická záhrada

Výška grantu: 1 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.