História

Arborétum Včelárska paseka

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín v areáli  arboréta – včelárskeho skanzenu v Kráľovej pri Senci. Areál je využívaný na vzdelávacie aktivity pre laickú i včelársku verejnosť.

Číslo projektu: ZO 14-15

Žiadateľ: Slovenský zväz včelárov, OZ

Obec: Kráľová pri Senci

Názov projektu: Obnova Arboréta Včelárska paseka

Výška grantu: 4 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.