2014

Arborétum Včelárska paseka

Číslo projektu: ZO 14-15


 

Žiadateľ: Slovenský zväz včelárov, OZ

Obec: Kráľová pri Senci

Názov projektu: Obnova Arboréta Včelárska paseka

Výška grantu: 4 000 €

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín v areáli  arboréta – včelárskeho skanzenu v Kráľovej pri Senci. Areál je využívaný na vzdelávacie aktivity pre laickú i včelársku verejnosť.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.