2014

Aleja priateľov prírody

Číslo projektu: ZO 14-25


 

Žiadateľ: Priatelia trstenskej prírody OZ

Obec: Trstené pri Hornáde

Názov projektu: Aleja priateľov prírody

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín pozdĺž medzinárodnej cyklotrasy Košice – Šárošpatak v dĺžke 2 km.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.