História

Aleja priateľov prírody

Charakteristika projektu:

Výsadba drevín pozdĺž medzinárodnej cyklotrasy Košice – Šárošpatak v dĺžke 2 km.

Číslo projektu: ZO 14-25

Žiadateľ: Priatelia trstenskej prírody OZ

Obec: Trstené pri Hornáde

Názov projektu: Aleja priateľov prírody

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.