História

Aleja Ohrady – NPR Klátovské rameno

Charakteristika projektu:

Obnovenie aleje na úseku medzi obcou a NPR Klátovské rameno výsadbou drevín.

Číslo projektu: ZO 14-63

Žiadateľ: Obec Ohrady

Obec: Ohrady

Názov projektu: Obnova aleje Ohrady - NPR Klátovské rameno

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.