2014

Aleja Ohrady – NPR Klátovské rameno

Číslo projektu: ZO 14-63


 

Žiadateľ: Obec Ohrady

Obec: Ohrady

Názov projektu: Obnova aleje Ohrady - NPR Klátovské rameno

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Obnovenie aleje na úseku medzi obcou a NPR Klátovské rameno výsadbou drevín.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.