História

Zelený život

Charakteristika projektu:

Vybudovanie ukážkovej školskej bylinkovej záhrady a oddychovej zóny v areáli ZŠ.

Číslo projektu: ZO 13-32

Žiadateľ: Základná škola J. F. Rimavského 457

Obec: Hnúšťa

Názov projektu: Zelený život

Výška grantu: 1 600 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.