História

Korene Zeme

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia tradičnej ovocinárskej a včelárskej farmy pre potreby vzdelávania mladých záujemcov, podpora miestneho včelárskeho klubu pri ZŠ.

Číslo projektu: ZO 13-28

Žiadateľ: Včelársky klub pri ZŠ vo Vrbovciach

Obec: Vrbovce

Názov projektu: Korene Zeme

Výška grantu: 1 200 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.