2013

Korene Zeme

Číslo projektu: ZO 13-28


 

Žiadateľ: Včelársky klub pri ZŠ vo Vrbovciach

Obec: Vrbovce

Názov projektu: Korene Zeme

Výška grantu: 1 200 €

Charakteristika projektu:

Rekonštrukcia tradičnej ovocinárskej a včelárskej farmy pre potreby vzdelávania mladých záujemcov, podpora miestneho včelárskeho klubu pri ZŠ.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.