2013

Cesta 14. storočím – 2. etapa

Číslo projektu: ZO 13-19


 

Žiadateľ: TILIA, občianske združenie

Obec: Rajec

Názov projektu: Cesta 14. storočím – 2. etapa

Výška grantu: 3 000 €

Charakteristika projektu:

Oživenie cca 2 km pôvodných historických ciest v Rajeckej doline v okolí kúpeľov Rajecké Teplice výsadbou drevín a osadením mobiliáru.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.