História

Podpora birdwatchingu a zlepšenie podmienok pre hniezdenie volaviek v obci Svinice

Charakteristika projektu:

Zabezpečenie podmienok pre trvalú existenciu jednej z najväčších hniezdnych kolónií volavky výsadbou drevín vhodných na jej hniezdenie.

Číslo projektu: ZO 13-67

Žiadateľ: Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Obec: Michalovce

Názov projektu: Podpora birdwatchingu a zlepšenie podmienok pre hniezdenie volaviek v obci Svinice

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.