2013

Podpora birdwatchingu a zlepšenie podmienok pre hniezdenie volaviek v obci Svinice

Číslo projektu: ZO 13-67


 

Žiadateľ: Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko

Obec: Michalovce

Názov projektu: Podpora birdwatchingu a zlepšenie podmienok pre hniezdenie volaviek v obci Svinice

Výška grantu: 2 500 €

Charakteristika projektu:

Zabezpečenie podmienok pre trvalú existenciu jednej z najväčších hniezdnych kolónií volavky výsadbou drevín vhodných na jej hniezdenie.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: hronec@ekopolis.sk

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.