História

Pasterikova prírodná záhradka

Charakteristika projektu:

Vytvorenie vzorovej okrasnej a produkčnej záhrady založenej na permakultúrnych princípoch pre potreby školských vzdelávacích aktivít.

Číslo projektu: ZO 13-12

Žiadateľ: Regionálne rozvojové partnerstvo

Obec: Veľký Šariš

Názov projektu: Pasterikova prírodná záhradka

Výška grantu: 2 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.