História

Turistická vychádzková trasa Krížová

Charakteristika projektu:

Vybudovanie a vyznačenie náučnej a oddychovej vychádzkovej trasy v prímestských rekreačných lesoch Gelnice.

Číslo projektu: ZO 13-51

Žiadateľ: PUPPY LOVE Občianske Združenie

Obec: Gelnica

Názov projektu: Turistická vychádzková trasa Krížová

Výška grantu: 3 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.