História

Sauna Kunstdorf Dúbravica

Charakteristika projektu:

Originálny projekt výstavby a neziskovej prevádzky vidieckej verejnej sauny v prírodnom prostredí na okraji obce.

Číslo projektu: ZO 13-47

Žiadateľ: Periférne centrá OZ

Obec: Dúbravica

Názov projektu: Sauna Kunstdorf Dúbravica

Výška grantu: 2 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.