2013

Obnova ovocného sadu v Novej Bošáci

Číslo projektu: ZO 13-41


 

Žiadateľ: Pangaea OZ

Obec: Nová Bošáca

Názov projektu: Obnova ovocného sadu v Novej Bošáci

Výška grantu: 3 500 €

Charakteristika projektu:

Obnova tradičného ovocného sadu s využitím dostupných poznatkov o biodiverzite – vetrolamy, slnečné pasce, živé ploty, permakultúrne spoločenstvá.

História podporených projektov

Za 10 rokov sme toho stihli skutočne veľa. Presvedčte sa sami, aké zelené oázy sme už pomohli vytvoriť.

 
 
 

KONTAKT

Nadácia EKOPOLIS
Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor: Milan Hronec
tel.: 048 / 470 10 95
0911 452 457
e-mail: [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis.
Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.