História

Obnova ovocného sadu v Novej Bošáci

Charakteristika projektu:

Obnova tradičného ovocného sadu s využitím dostupných poznatkov o biodiverzite – vetrolamy, slnečné pasce, živé ploty, permakultúrne spoločenstvá.

Číslo projektu: ZO 13-41

Žiadateľ: Pangaea OZ

Obec: Nová Bošáca

Názov projektu: Obnova ovocného sadu v Novej Bošáci

Výška grantu: 3 500 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.