História

Obnova náučného chodníka Kvačianska -Prosiecka dolina a vybudovanie novej vyhliadky

Charakteristika projektu:

Obnova turistického chodníka v atraktívnej lokalite Kvačianskej doliny, oprava pešieho mostíka, výstavba vyhliadkového miesta.

Číslo projektu: ZO 13-33

Žiadateľ: OZ Oblazy

Obec: Kvačany

Názov projektu: Obnova náučného chodníka Kvačianska -Prosiecka dolina a vybudovanie novej vyhliadky

Výška grantu: 4 000 €

História podporených projektov

Kontakt

Nadácia EKOPOLIS

Komenského 21
974 01 Banská Bystrica

Programový koordinátor:

Ľubica Štúberová

Tel.:  048 / 470 10 95,
0902 526 755

E-mail:  [email protected]

Pri príprave projektov môžete využiť konzultácie u pracovníkov Nadácie Ekopolis. Dohodnite sa s nimi buď telefonicky alebo e-mailom v dostatočnom časovom predstihu pred uzávierkou prihlášok.